Overskrift Biodiversitet Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik og biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Diverse øvelser Downloads Øvelsesvejledning: Vurdering af naturkvalitet – gymnasium Øvelsesvejledning: Vurdering af naturkvalitet – overbygning Øvelsesvejledning: Vurdering af naturkvalitet – mellemtrin …

Biodiversitet og klimaforandringer Read more »

Overskrift Geovidenskab Klassetrin Overbygning og gymnasie Fag Geografi, fysik, naturgeografi og geovidenskab Indhold Introduktion Geografi: fagbegreber og øvelser Fysik: fagbegreber og øvelser Downloads Lærervejledning – sedimentering for overbygningen Sedimentering – overbygningen Lærervejledning – sedimentering for gymnasiet Sedimentering, inkl. Stokes lov – fysik/geovidenskab i gymnasiet …

Geovidenskab Read more »

Overskrift Evolution og arternes tilpasning Klassetrin Overbygning og Gymnasium Fag Biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Øvelsesvejledninger: Selektionsøvelser med bønner Downloads Evolution og overlevelse – grundskole Evolution og overlevelse – med inddragelse af χ2 test Evolution og overlevelse – med …

Evolution Read more »

Overskrift Økologi Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik, geografi og naturgeografi Indhold Introduktion til fagbegreber og øvelser Downloads Læs først denne korte information om øvelsesvejledningerne Øvelsesvejledning – Nedsivning og udvaskning Øvelsesvejledning – Nedsivning – induktiv tilgang og metode …

Økologi, herunder koblingen mellem biotiske og abiotiske faktorer Read more »