År: 2019

Søen som økosystem

Overskrift Søen som økosystem Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik og biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Øvelsesvejledning: Bestemmelse af vandkvalitet vha. faunaindeks (makroindeks) Downloads Kompendium beregnet til biologi B/A i gymnasiet Bestemmelse af

Udgivet i Uncategorized

Bølger i naturen

Forløb kommer snart 🙂

Udgivet i Uncategorized

Jordfaldshuller

Forløb kommer snart 🙂

Udgivet i Uncategorized

Matematik i anvendelse

Overskrift Matematik i anvendelse Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Matematik Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Diverse øvelser Downloads Kernestof og fagbegreber Forløbet forgår i Pipstorn skov. Der er tale om en deltagerstyret, problem- og

Udgivet i Uncategorized

Evolution

Overskrift Evolution og arternes tilpasning Klassetrin Overbygning og Gymnasium Fag Biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Øvelsesvejledninger: Selektionsøvelser med bønner Downloads Evolution og overlevelse – grundskole Evolution og overlevelse – med inddragelse af χ2 test Evolution og overlevelse – med

Udgivet i Uncategorized

Økologi, herunder koblingen mellem biotiske og abiotiske faktorer

Overskrift Økologi Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik, geografi og naturgeografi Indhold Introduktion til fagbegreber og øvelser Downloads Læs først denne korte information om øvelsesvejledningerne Øvelsesvejledning – Nedsivning og udvaskning Øvelsesvejledning – Nedsivning – induktiv tilgang og metode

Udgivet i Uncategorized

Vandløbet som økosystem

Overskrift Vandløbet som økosystem Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik og biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Øvelsesvejledning: Bestemmelse af vandkvalitet vha. faunaindeks (makroindeks) Downloads Bestemmelse af vandkvaliteten i et vandløb – gymnasium Film Herunder

Udgivet i Uncategorized

Istidslandskaber

Overskrift Istidslandskaber Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik, geografi og naturgeografi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Diverse øvelser Downloads Læs først denne korte information om øvelsesvejledningerne Øvelsesvejledning – Nedsivning og udvaskning Øvelsesvejledning – Nedsivning

Udgivet i Uncategorized

Skoven som økosystem

Skoven som økosystem  Overskrift  Skoven som økosystem  Klassetrin  Fra 5. klasse til 3.g  Fag  Natur/teknik og biologi  Indhold  Generel introduktion til fagbegreberne mm  Lokale konkrete eksempler  Diverse øvelser  Downloads  Kompendium – Skoven som økosystem (beregnet til biologi B/A i gymnasiet) Øvelsesvejledninger: 

Udgivet i Uncategorized

Gyvel som invasiv art

Overskrift Gyvel som invasiv art Klassetrin 1.g – 3.g Fag Biologi i gymnasiet Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Diverse øvelser Downloads Kompendium beregnet til biologi B/A i gymnasiet – tryk hér Generel introduktion til fagbegreberne mm

Udgivet i Uncategorized