År: 2019

Søen som økosystem

Overskrift Søen som økosystem Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik og biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Øvelsesvejledning: Bestemmelse af vandkvalitet vha. faunaindeks (makroindeks) Downloads Kompendium beregnet på 5.-7. klasse Kompendium beregnet til biologi

Udgivet i Uncategorized

Bølger i naturen

Forløb kommer snart 🙂

Udgivet i Uncategorized

Jordfaldshuller

Forløb kommer snart 🙂

Udgivet i Uncategorized

Matematik i anvendelse

Overskrift Matematik i anvendelse Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Matematik Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Diverse øvelser Downloads Kernestof og fagbegreber Forløbet forgår i Pipstorn skov. Der er tale om en deltagerstyret, problem- og

Udgivet i Uncategorized

Evolution

Overskrift Evolution og arternes tilpasning Klassetrin Overbygning og Gymnasium Fag Biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Øvelsesvejledninger: Selektionsøvelser med bønner Downloads Evolution og overlevelse – grundskole Evolution og overlevelse – med inddragelse af χ2 test Evolution og overlevelse –

Udgivet i Uncategorized

Økologi, herunder koblingen mellem biotiske og abiotiske faktorer

Forløb kommer senere 🙂

Udgivet i Uncategorized

Vandløbet som økosystem

Vandløbet som økosystem Overskrift Vandløbet som økosystem Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik og biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Øvelsesvejledning: Bestemmelse af vandkvalitet vha. faunaindeks (makroindeks) Downloads Kompendium beregnet på 5.-7. klasse Kompendium

Udgivet i Uncategorized

Istidslandskaber

Overskrift Istidslandskaber Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik, geografi og naturgeografi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Diverse øvelser Downloads   Kernestof og fagbegreber Forløbet består af en gåtur i Svanninge Bakker og Bjerge. Undervejs

Udgivet i Uncategorized

Skoven som økosystem

Overskrift Skoven som økosystem Klassetrin Fra 5. klasse til 3.g Fag Natur/teknik og biologi Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Diverse øvelser Downloads Kompendium beregnet på 5.-7. klasse Kompendium beregnet til biologi B/A i gymnasiet Generel introduktion

Udgivet i Uncategorized

Gyvel som invasiv art

Overskrift Gyvel som invasiv art Klassetrin 1.g – 3.g Fag Biologi i gymnasiet Indhold Generel introduktion til fagbegreberne mm Lokale konkrete eksempler Diverse øvelser Downloads Kompendium beregnet til biologi B/A i gymnasiet – tryk hér Generel introduktion til fagbegreberne mm

Udgivet i Uncategorized