Temaer

Geo & Bio ScienceCenter Syd udbyder forløb indenfor fem forskellige temaer. Herunder kan du se de fem temaer og de moduler, der knytter sig til dem. Vores undervisningsforløb sammensættes af moduler efter jeres eget ønske. Hvis du trykker på modulerne herunder, kommer du videre til undervisningsbeskrivelserne.

  • Moduler skrevet med blå kan målrettes både grundskole- og gymnasieniveau.
  • Moduler skrevet med mørk blå er målrettet gymnasieniveau.
  • Moduler skrevet med lys blå er målrettet grundskolen.

Indholdet i de forskellige moduler er enten generelt eller målrettet bestemte fag. Modulernes indhold er farvemarkeret således:

  • Indhold markeret med grøn er tænkt rettet mod biologi.
  • Indhold markeret med grå er tænkt rettet mod fysik.
  • Indhold markeret med lilla er tænkt rettet mod kemi.
  • Indhold markeret med brun er tænkt rettet mod geografi/naturgeografi.
  • Indhold markeret med gul er generelle moduler.

 


TEMA 1: Invasive Arter – Gyvel

Modul 1: Introduktion til Svanninge Bjerge og forskningen i området (generelt)

Modul 2: Dataindsamling (biologi)

Modul 3: Demonstration af droner til dataindsamling (biologi)

Modul 4: Formidling – mundtligt eller skriftligt (biologi)

Modul 5: Udvalgte dyr/planter og deres betydning for området – oplæg (biologi)

Modul 6: Databehandling, herunder brug af GIS (biologi)

Modul 7: Databehandling uden brug af GIS (biologi)

Modul 8: Videnskabsteater – aftenaktivitet (biologi)


TEMA 2: Økosystemer, Biodiversitet og Populationsbiologi

Modul 1: Introduktion til Svanninge Bjerge og forskningen i området (generelt)

Modul 2: Formidling – mundtligt eller skriftligt (generelt)

Modul 3: Flagermusetur, aftenaktivitet (biologi, fysik)

Modul 4Optælling af insekter i forskellige skovområder vha faldfælder – insekternes betydning for andre dyrearter (biologi)

Modul 5Undersøgelse af vandkvalitet vha pH, iltindhold, nitrat og phosphat, samt kobling mellem biotiske og abiotiske faktorer (biologi, kemi)

Modul 6Frøer i små skovsøer – er der en sammenhæng mellem reproduktion og søernes størrelse? (biologi)

Modul 7: Lyd og kommunikation hos flagermus (biologi, fysik)

Modul 8: Flagermus og deres betydning for økosystemet (biologi)

Modul 9Undersøgelse af jordbundsforhold og plantesammensætning forskellige steder – kobling mellem biotiske og abiotiske faktorer (biologi, kemi, geografi/naturgeografi, fysik)

Modul 10: Naturskov og kulturskov som økosystemer (biologi)

Modul 11: Udvalgte dyr og deres betydning for området – oplæg (biologi)

Modul 12: Dataindsamling – eventuelt med brug af GIS (biologi, geografi/naturgeografi)

Modul 13: Videnskabsteater – aftenaktivitet (generelt)


TEMA 3: Klimaforandringer og Landskabsdannelse

Modul 1: Jordfaldshuller (geografi/naturgeografi)

Modul 2: Evolution (biologi)

Modul 3: Naturskov og kulturskov som økosystemer (biologi)

Modul 4: Istidslandskaber (geografi/naturgeografi)

Modul 5: Tidligere og nulevende arter: hvordan sammenlignes de? (biologi)

Modul 6: Introduktion til Svanninge Bjerge og forskningen i området (generelt)

Modul 7: Formidling – mundtligt eller skriftligt (generelt)

Modul 8: Historiske kort (geografi/naturgeografi)

Modul 9: Kulturhistorie – menneskets forhold til naturen (biologigeografi/naturgeografi)

Modul 10: Erosion og betydningen for dyre- og planteliv (biologi, geografi/naturgeografi)

Modul 11: Klimaforandringer (geografi/naturgeografi)

Modul 12: Klima og artsammensætning – bestemmelse af plantesammensætning (biologigeografi/naturgeografi)

Modul 13: Videnskabsteater – aftenaktivitet (generelt)

Modul 14: Undersøgelse af jordbundsforhold og plantesammensætning forskellige steder – kobling mellem biotiske og abiotiske faktorer (biologi, kemi, geografi/naturgeografi, fysik)

Modul 15: Historiske kort og GIS (geografi/naturgeografi)

Modul 16: Tryk (fysik, geografi/naturgeografi)

Modul 17: Fra virkelighed til kort – opmåling og nivellering (geografi/naturgeografi)

Modul 18: Konsekvenser af en stigende vandstand (biologi, geografi/naturgeografi)

Modul 19: Vejret (geografi/naturgeografi)

Modul 20: Lys, lysintensitet og indfaldsvinkler (biologi, fysik, geografi/naturgeografi)


TEMA 4: Droner, Dataindsamling og Geografiske Informationssystemer (GIS)

Modul 1: Formidling – mundtligt eller skriftligt (generelt)

Modul 2: Introduktion til Svanninge Bjerge og forskningen i området (generelt)

Modul 3: Historiske kort, GIS (geografi/naturgeografi)

Modul 4: Demonstration af droneflyvning til dataindsamling (fysikgeografi/naturgeografi)

Modul 5: GIS (geografi/naturgeografi)

Modul 6: Videnskabsteater (generelt)

Modul 7: Bygning af små droner (fysik)

Modul 8: Dataindsamling (fysikgeografi/naturgeografi)

Modul 9Oplæg ved/om Faaborg-Midtfyn Kommune eller Miljøministeriets brug af GIS (biologi, geografi/naturgeografi)


TEMA 5: Marinbiologi

Modul 1: Formidling – mundtligt eller skriftligt (generelt)

Modul 2: Økosystemer, artssammensætning og succession (biologi)

Modul 3: Fødekæder og fødenet (biologi)

Modul 4: Havet som fødevareressource (biologi)

Modul 5: Muslinger (biologi)

Modul 6: Tang (biologi)

Modul 7: Forurening og vandmiljø (biologi, kemi)

Modul 8: Introduktion til området (biologi, generelt)

Modul 9: Muslingers filtrationsrate (biologi)

Modul 10: Toksikologi og muslinger som moniteringsorganisme (biologi)


Senere får hvert modul et hyperlink, der leder videre til beskrivelsen for modulet.