Om projektet

”Bæredygtigt Byggeri” er et undervisningsprojekt finansieret af Region Syddanmark. Projektets formål har været at bruge byggeriet af Nyt OUH som inspiration til at udvikle undervisningsmateriale inden for STEM fagene. 

Alle unge møder i deres hverdag begrebet bæredygtighed, men med dette projekt ønsker vi konkret at vise de unge mennesker, hvordan man kan fokusere på bæredygtighed inden for forskningsverdenen, i forbindelse med nyt byggeri og anlæg, men også i forbindelse med indeklima og klimasikring på deres egen skole eller i deres eget lokalområde.  

Det endelige mål med projektet er at få flere unge til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse ved at vise dem brugbarheden af naturvidenskab. Undervisningsmaterialet er derfor udviklet, så eleverne i deres naturvidenskabelige fag i gymnasiet kan arbejde med bæredygtighed i praksis; de får brugt deres faglighed i en kontekst, hvor fokus er på bæredygtighed. Dette gør forhåbentlig, at de kan se brugbarheden af deres STEM fag og øger deres interesse for at tage en uddannelse inden for den retning.  

Materialet er udviklet af en gruppe fynske undervisere med stor hjælp primært fra Nyt OUH, SDU og UCL, og fordeler sig på en række forskellige temaer. Hvert forløb er tilrettelagt efter læreplanen i det/de angivne fag – der er altså ikke tale om, at man som lærer skal presse et ekstra forløb ind; man kan bruge undervisningsmaterialet her som erstatning eller supplement/vinkling til de forløb, man plejer at køre. Materialet er designet, så man kan vælge at arbejde med temaerne i et eller flere fag. 

Inden for hvert tema er der forskelligt skriftligt materiale, men derudover også en eller flere korte undervisningsfilm, der tager eleverne med på SDU, på Nyt OUH eller andre steder i ”den virkelige verden” hvor de møder en række eksperter, der sætter de forskellige begreber og temaer i en konkret kontekst. 

Endelig er der også små ”mød eksperterne”-film, hvor eleverne kan høre de forskellige fagpersoner fortælle om deres arbejde og vejen dertil (karrierelæring)  

Vi vil bede dig og dine elever evaluere det undervisningsforløb, I har brugt.  

Link til elevernes evaluering:  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CEGGJLQXUK31

Link til underviseres evaluering: 

HTTPS://surveylabs.dk/show/3b1af80c

Hvis man som underviser har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at tage kontakt til os, se her.