Gratis naturvidenskabelige undervisningsforløb i den smukke sydfynske natur

Vi er rasende glade for og stolte af at kunne meddele, at Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til at vi kan forlænge vores projektperiode frem til 2027! Vi har dels fået midler til den fortsatte drift, men også til at udvide vores udbud af forløb samt koble følgeforskning på, så vi kan dokumentere undervisningens effekter. Hurra!

I efteråret 2023 tilbyder vi igen feltkurser for undervisere i biologi og geografi. Her får du inspiration, tips og tricks til at bruge naturen i undervisningen. Datoerne er:

26. september: Feltgeografi for grundskolelærere.

5.-6. oktober: Feltbiologi for grundskolelærere

9.-10. oktober: Feltbiologi for gymnasielærere

Geo&Bio Science Center Syd er et fondsstøttet projekt med formålet at øge elevers interesse for de naturvidenskabelige fag ved at flytte undervisningen ud i naturen. Vi underviser primært i Svanninge Bjerge og Bakker, men efter behov kan vi også inddrage fx Pipstorn skov, Sundbakkerne og Sundsøen. Et samarbejde med Biologisk Institut sikrer inddragelse af nyeste forskning, og samarbejde med forskellige lokale institutioner og uformelle læringsmiljøer sikrer, at eleverne altid møder fagligt kompetente og engagerede undervisere, uanset temaet.

Vi tilbyder også efteruddannelse af faggrupper og inspirationsdage for undervisere.