”Bæredygtigt Byggeri” er tematiseret undervisningsmateriale målrettet STEM fagene i de gymnasiale uddannelser. Det overordnede fokus er bæredygtighed, og her på siden kan du finde undervisningsmateriale og filmklip inden for temaerne 

  • Solceller – fysik 
  • Indeklima – matematik, kemi og fysik 
  • Radioaktivt spildevand – fysik 
  • Spildevandsrensning – bioteknologi (kan også bruges i biologi og kemi) 
  • Bæredygtige materialer, miljøvenlig maling – kemi 
  • Regnvandsbassiner, afstrømning og grønne områder – biologi  
  • Regnvandsbassiner – naturgeografi og NF 
  • Bæredygtig transport og vandafledning – geografi (NF) og naturgeografi 

Vi vil meget gerne høre både din og dine elevers mening om materialet, så læs mere om projektet her og find links til evaluering her.  

Da projektet er støttet af Region Syddanmark, får alle gymnasier 75% refunderet af de timer, I som undervisere bruger på forberedelse og undervisning. I skal bare udfylde timesedler.

Vi vil bede alle undervisere der bruger materiale her fra siden, uanset om det så bare er en eller flere af filmene, om at sende en mail til pg@faaborg-gym.dk, så vi kan få et overblik over, hvor meget materialet bruges. 

I alle undervisningsforløb kan byggeriet af det nye super-sygehus i Odense inddrages som konkret eksempel eller perspektivering. Her er en generel introduktion til stedet.  

Velkommen til Nyt OUH 🙂 

Støttet af