Billeder

Her kan du se lidt billeder fra undervisning og camps, som Geo&Bio har afholdt.

Ved hjælp af Raunkjærcirkler er disse elever i gang med at bestemme Shannon-Wiener indeks. Indekset er en måde at kvantificere biodiversitet.
Uanset hvad temaet er, krydres turene altid med gode naturhistorier.
En flok elever er på vej ud for at hente bæredygtige fødevarer fra havet.
Lækker, frisk tangsalat!
Indsamling af kokasser på overdrevet med henblik på at undersøge beboerne i kassen.
Tilbage ved feltstationen ‘skummes’ billerne ud af kokassen.
De sorteres og artsbestemmes.
Resultaterne behandles
Resultaterne fremlægges og sammenholdes med de hypoteser, der blev opstillet inden kokasserne blev indsamlet.
En vigtig konklusion…
Frokost på Lerbjerg.
Poul fra Naturama fortæller om insekter og har taget en eksotisk én af slagsen med.
Elever undersøger, hvor mange forskellige træer og buske, de kan finde i forskellige skovtyper.
Artsbestemmelse af træer
På vores camps er der mulighed for at sove i lavvu. Det er en god teambuildingaktivitet at sætte sådan en op!
Leg med droner og SDU.
Alternativ pause med åndedrætsøvelser. Under et forløb om sundhed, brugte vi naturen og åndedrættet til at øge den mentale sundhed.
Selektionsforsøg med bønner, som illustrerer naturlig udvælgelse.
Der indsamles ferskvandsdyr til bestemmelse af faunaindeks i Åkandesø
Nedsivningsforsøg, hvor partikelstørrelsens betydning for nedsivningshastigheden vises. Der kan også måles nitrat i vand, som er løbet gennem landbrugsjord, hvilket kan kobles på f.eks. faunaindeks i vandløb.
Der er rig mulighed for at øve sine evner i at fange smådyr i skoven.
Tissel fra Øhavsmuseet fortæller om hvordan man kigger på menneskeskabte spor i landskabet, når man laver en kulturgeografisk analyse.
Forsøg med hjemmelavede ‘gletsjere’ giver en forståelse af, hvordan Svanninge Bakker og Bjerge er dannet af istiderne.
Udsigt over Svanninge Bakker i aftensol.
Undersøgelse af jordbundsfaunaen i en bøgeskov.
Vi møder altid spændende dyr i skoven. Her er det en læderløber, vores største danske løbebille.
Glat skarnbasse – en af de smukkeste møgdyr vi finder!
Bestemmelse af jordbundens pH.
Vi tager gerne undervisere med ud på inspirationsture.
Måling af temperaturfald i en kokasse – kan man mon opstille en differentialligning for temperaturfaldet?