Undervisningsforløb

Solceller – fysik

Spildevandsrensning – bioteknologi

Bæredygtig transport og vandafledning – geografi (NF) og naturgeografi