Apps

Forslag til apps og andre IT-værktøjer

Elektronik i form af skærme og digitale værktøjer kan berige undervisningen meget, men de kan også være hæmmende; der er ikke noget mere frustrerende end elektronik, der ikke virker (efter hensigten).

Hvor meget, man som underviser vælger at inddrage apps mv, vil være individuelt alt efter undervisningsstil, men eleverne skal lære at bruge digitale værktøjer, og ofte er de rigtig gode til det.

Herunder gennemgås en række forskellige apps, programmer mv, der vil kunne bruges i feltundersøgelser eller i afrapporteringen af resultaterne. Nogle af eksemplerne vil primært være relevante for gymnasiet, andre for grundskolen, og mange af dem kan bruges begge steder.

Langt de fleste af de gennemgåede app´s vil være nogle, eleverne selv kan bruge i deres fritid, hvis deres interesse bliver fanget i løbet af undervisningen.

De fleste app’s og programmer i oversigten er nogle, der enten er anbefalet af naturvejledere eller undervisere, men det er ikke alle. Under alle omstændigheder anbefales det klart, at man som underviser selv afprøver en app inden man bruger den i undervisningen, så man er sikker på, den lever op til ens ønsker/krav.

 

GENERELT

BILLEDER

Mobilens kamera:

Eleverne kan forstørre små dyr eller blomsters detaljer bare ved hjælpe af mobilens kamera. Man kan også købe særlige mikroskoper til telefonerne, men selv uden dem, kan kameraerne være et rigtig godt redskab.

Elever, der er lidt afskrækkede ved eksempelvis dissektion, kan nogle gange have lettere ved at komme i gang, når det kan ske ”på afstand” gennem et kamera.

De fleste telefoner er gode til at tage billeder gennem et mikroskop eller en stereolup, så det bliver let for eleverne at dokumentere og gemme det, de ser.

Nogle undervisere har indkøbt adapterer, der kan fastholde mobiltelefoner til mikroskoper. Det gør det lettere at tage billeder, og samtidig gør det, at alle elever i en gruppe kan kigge med samtidig. Et eksempel på en adaptor er denne, her er prisen 15.99 euro pr stk

Apps:

Blur Photo og Afterfocus
Disse apps kan bruges til at sløre det af billedet, der ikke er vigtigt. Især små dyr i græs eller lignende har nemt ved at ”blive væk”, og her kan det være en stor fordel at udviske baggrunden

 

FILM

Programmet iMovie og app-en Slow Fast Motion Video Maker er eksempler på værktøjer, der kan bruges til at afspille film i hurtigere eller langsommere gengivelse. Det kan eksempelvis bruges til at filme snegles gang, og afspille den i hurtigere tempo, eller til at vise insekters bevægelser i slowmotion, eksempelvis i forbindelse med et insektvæddeløb.

Stop Motion film kan laves både på Ipad og telefon. Her tages billeder, der sættes sammen til film. Det kan eksempelvis bruges ved dissektion, hvor der tages billeder af dyret, hver gang det er blevet lidt mere åbent, eller flere anatomiske strukturer er blevet synlige.

Film kan også være et godt redskab, når elever skal forklare en proces som model, f.eks. planeternes bevægelse i solsystemet, pladetektonik mv.

Filmoptagelse og aflevering

Eleverne kan med deres kameraer på mobilerne optage ret gode film i en udmærket kvalitet. Bare pas på det ikke blæser for meget, for så larmer det rigtig meget, hvis der samtidig optages billede og lyd samtidig.

Et eksempel på et program, der kan være nyttigt, er Screencast-O-Matic, der giver eleverne mulighed for at optage deres skærm, dem selv eller begge dele. Det er er fint værktøj til afrapportering, også for de elever, der ikke er trygge ved at blive filmet, idet de kan nøjes med at optage deres stemmer mens de forklare, hvad man ser på skærmen.

Et andet eksempel er Flipgrid, der er et rigtig godt værktøj til at optage og uploade film. Her kan alle elever eller grupper lægge deres film ind i samme rum, så de kan se hinandens film, få inspiration af hinanden og give hinanden feedback.

 

BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN

Det er sundt for eleverne at bevæge sig, og det er en kendsgerning at bevægelse i undervisningen øger indlæringen. Her er eksempler på apps, der kan bruges enten direkte i forbindelse med undervisningen, og som eleverne også kan bruge selv. Måske kan nogle elever motiveres til at være mere aktive i deres fritid?

Endomondo. App-en giver, sammen med hjemmesiden af samme navn, mulighed for at se ruter i nærområdet til eksempelvis løb eller cykling. Eleverne kan også måle eksempelvis hastigheder på hinanden

Iform.dk. Via dette link kan man indtegne den rute, man har gået, løbet eller cyklet og se, hvor mange km den er. Man kan også få en højdeprofil af ruten

Footpath Ruteplanlægger. Her kan man tegne en ca-rute med skærmens touch-funktion, hvorefter app-en tilpasser til stier og veje. Der angives både længde og højdeprofil, og kan planlægges efter om det er cykel, løb, kano el. lign.

Skridttæller. Ud over at være en motivationsfaktor for eleverne, kan en skridttæller eksempelvis bruges til at sammenligne data fra eleverne fra klassen. Disse vil helt sikkert ikke være ens, selvom eleverne har gået samme rute, og det vil give godt belæg for en diskussion af naturvidenskabelig metode og naturvidenskabelige resultater. Eksempler på apps er StepsApp Skridttæller, 365 Skridttæller, Stepz – daglig skridttæller og Sport Tracker for All Sports.

GoPlayDot er en fangeleg på smartphones, som foregår i den fysiske verden. App’en bruger en kombination af mobilteknologi og et socialt spilkoncept og forener herved fysisk leg og motion med computerspillets virtuelle univers.

 

BEVÆGELSE OG LÆRING

Woop er spejdernes app, der kan bruges til at tilrettelægge et spil kaldet ”Bombe” og en leg kaldet ”Jagt”. Ved begge dele får børnene rørt sig og især ”jagt” vil kunne bruges undervisningsmæssigt, da der kan lægges quizzer ind, der kræver at eleverne er på bestemte positioner, førend de får spørgsmålene. For at oprette jagten, kræver det at man som underviser selv er rundt på alle positionerne og klikker af, at det er der, posterne skal være. Se fx dette link.

Mapop kan noget af det samme som woop, men der er lidt flere muligheder. Som underviser laver man selv ruter og poster/opgaver, og eleverne kan eksempelvis besvare dem ved hjælp af billeder, tekst, video eller quizzer. App’en kan findes hérBemærk: dette program er ikke gratis!

GeoQuestor giver mulighed for at lave GPS-løb med opgaver, der skal løses undervejs. Al indtastning af positioner og opgaver kan foregå via den normale internet browser, og det anbefales at bruge Google Maps eller OpenStreetMap til at placere ruten/posterne. Når eleverne befinder sig på den rigtige position, vil den stillede opgave poppe op på deres telefoner. Eleverne skal hente app-en og være på nettet mens de downloader ruten og opgaverne, herefter kan løbet foregå offline. Gratisudgaven af GeoQuestor giver mulighed for at lave et begrænset antal løb, og der kan ikke lægges billeder, lyd, film osv. ind i opgaverne. Ønsker man at lave flere løb eller have flere muligheder i forhold til opgaverne, skal dette tilkøbes. Hjemmesiden kan findes hér.

Locatify er en anden mulighed for at lave GPS skattejagter. Den er gratis, og der er ikke begrænsninger på, hvor mange forskellige skattejagter, man må lave. Der er mulighed for at stille faglige spørgsmål, lægge videoer, lydfiler mv ind på posterne. Hjemmesiden kan ses hér. Hvis man kører det som en skattejagt viha. den tilhørende app TurfHunt, kan man via computeren følge elevernes fremskridt, position og score. TurfHunt kan findes via dette link.

 

QR-KODER

QR koder kan eksempelvis bruges i forbindelse med faglige orienterings- eller stjerneløb, hvor der ved posterne er en kode, eleverne skal scanne for at komme ind til en opgave, de skal løse. Eleverne kan hente en app til formålet, eksempelvis QR Scanner, QR Reader for iPhone eller QR Kode Scanner, og det er nemt for underviseren at generere koderne og den tekst, der skal ligge bag dem på en af disse hjemmesider.

Nogle elever vil blive mere fanget af at løse en opgave, når der indgår brug af digitale værktøjer, men ikke alle, og man bør derfor overveje, om det er nødvendigt at bruge en QR kode, eller om det lige så godt kunne være skrevet almindeligt. Det gælder både opgaver og adresser på hjemmesider, eleverne skal bruge. Endelig skal man også lige overveje, om eleverne skal bruge kostbart dataforbrug, hvis de er på steder, hvor der ikke er gratis wifi.

 

VIRTUELLE ØVELSER OG SIMULERINGER

denne hjemmeside findes en lang række interaktive simuleringer inden for kemi, fysik, matematik, biologi og geografi

 

PRIMÆRT BIOLOGI

ARTS-IDENTIFIKATION

Mange feltundersøgelser i natur-teknik eller biologi er baseret på, at elever kan identificere forskellige arter. Dette kan gøres vha. flora- eller fauna-opslagsværker, men der findes i dag også en række apps, der kan hjælpe med identifikationen:

iNaturalist. Denne app giver en ret sikker artbestemmelse af både planter og insekter, og eleverne kan taste deres observationer ind, hvorved de bliver en del af den nationale Artsdatabase.

Seek er en del af iNaturalist og giver – og over artsgenkendelse – blandt muligheder for at se, hvad der er af projekter i området, og at deltage i udfordringer

PlantNet. Endnu en flora-app, der giver mulighed for at identificere planter ud fra fotos

PlantSnap. Endnu en flora-app, der giver mulighed for at identificere planter ud fra fotos

Naturbasen er den app, der hører til hjemmesiden FugleOgNatur. Det er en fantastisk hjemmeside, hvor man kan finde billeder og oplysninger om foreløbig 40.000 af Danmarks arter. Observationer lavet med app-en indtastes i databasen. Er man i tvivl om, hvad man har fundet, og de forskellige apps ikke kan give et klart svar, kan man uploade et billede på hjemmesiden, og der vil meget hurtigt komme svar fra nogle af de mange fagfolk, der er med i dette forum. For at bruge hjemmesiden og app-en skal man oprettes som bruger, men dette er gratis

DyreApp. Pattedyr i Danmark er en oversigt over danske pattedyr. Der kan søges ud fra kategorier (klovbærende, rovdyr, havdyr mv) og ud fra dyrenes spor. Hver art er beskrevet med tekst, billeder, spor og evt. lydfil og filmklip.

Google Lens giver en mulighed for at tage et billede af et dyr, en plante eller sågar en ting eller en bygning og meget hurtigt få svaret på, hvad det er, man ser på billedet. Det kræver selvfølgelig at det, man vil have navnet på, er i fokus, og at der ikke er alt mulig andet på billedet.

PictureThis – Plant Identifier er en anden plante-identifikations-app. En ulempe ved denne app kan være, at den er på engelsk.

LeafSnap – Plant Identification er endnu en plante-identifications-app.

Giftige Planter er en håndbogs-app med en oversigt over 14 danske planter, der er giftige for husdyr. Der er ikke mulighed for at artsbestemme sine fund ud fra egne fotos, så man skal enten bruge en anden app til arts-identifikationen eller sammenligne sine fund med billederne af de giftige arter, der ligger i app-en

Svampeatlas giver mulighed for artsbestemmelse svampe ud fra billeder. Sammen med navnet på den pågældende svamp, får man oplysninger om forvekslingsmuligheder mv.

Beach Explorer giver mulighed for at bestemme mere end 2000 forskellige ting på stranden. Fundene kan indberettes til den tilhørende database

DOF´s fuglebog og Fugle er begge apps, der guider eleverne i den rigtige retning, ved at lade dem svare på en række spørgsmål. Til sidst kan de så finde ren rigtige fugl ud fra farvefotos af dem, der passer på deres svar undervejs

Picture Bird: Birds Identifier er en app, hvor fugle identificeres direkte ud fra fotos.

birdNET er en fugle-app til android.

Kvitromat er en app, der kan identificere fugle ud fra deres fløjt. Man optager lyden og får derefter et bud på hvilken art, der kan være tale om. Bemærk: denne app er ikke gratis!

 

CITIZEN SCIENCE-PROJEKTER
– hjælp forskerne med at få et overblik over den danske natur

Naturtjek er en app udviklet af Danmarks Naturfredningsforening. Forskere har udvalgt 30 arter og beder så mange som muligt hjælpe med i deres store citizen science projekt: at undersøge hvordan det går med biodiversiteten i Danmark. Dette kan alle være med til ved at registrere alle fund af de 30 indikatorarter samt deres levesteder

Opdag havet er en app udviklet af WWF i samarbejde med Københavns Universitet. Også her er der tale om et citizen science projekt, hvor man som almindelig borger kan være med til at give forskerne viden om naturens tilstand i Danmark ved at registrere sine fund. Her drejer det sig om udvalgte havdyr, havplanter og tangarter.

Marine Litter Watch er en model udviklet af EEA, det Europæiske Miljø Agentur. Her skal eleverne, skolen eller lokalområdet indsamle affald langs en kyststrækning og indberette affaldstyper (eksempelvis plastflasker, plastikposer og opskyllede fiskenet), samt lokation og tid

 

BIOLOGISKE (FELT)UNDERSØGELSER

Økologi
Ud over alle de ovenstående apps til artsidentifikation, bør følgende også nævnes:

Undersøg Vandløbet er en app udviklet for Astra til brug ved undersøgelse af vandløbs miljøtilstand. App´en tager udgangspunkt i Dansk Vandløbs Fauna Indeks. Der er også en anden app: Dyr i sø og å, men den er ikke gratis

Naturguide er Danmarks Naturfredningsforening app. Her kan man finde oversigter over fredet natur og de naturarealer, der ejes af Danmarks Naturfredningsforening. Der er også en guide til oplevelser og øvelser i naturen, primært henvendt til grundskoler

www.kriblekrable.nu er naturvejledernes hjemmeside henvendt til grundskolelærere. Noget af materialet kan også bruges helt ned i børnehaven. Her er vejledninger til hvordan man indfanger dyr (snegle, biller, natsværmere osv) samt vejledninger til, hvordan man indretter bo til de forskellige dyr. Der er også vejledninger til forskellige øvelser.

www.skoven-i-skolen.dk er en hjemmeside med virkelig meget materiale målrettet elever fra 0. klasse til gymnasieniveau. Der er en række forskellige temaer og en masse undervisningsmateriale mv.

www.geobio.dk er en hjemmeside, hvor der er undervisningsmateriale til en række temaer målrettet grundskole og gymnasium. Her findes blandt andet øvelsesvejledninger og en lang række små film

 

Fysiologi, anatomi og evolution

3D Brain giver eleverne mulighed for at rotere og zoome ind på 29 interaktive strukturer i hjernen, hvor de blandt andet kan læse om funktion, skader og forskning

Anatomy 3D Atlas giver eleverne mulighed for at studere den humane anatomi, eksempelvis med fokus på knogler, sener, ledbånd og muskler. Der er dog nogle begrænsninger i brugen af app-en, med mindre man tilkøber ekstra muligheder

Organs 3D (anatomy) viser og beskriver organsystemerne som helheder eller de enkelte dele

Visual Anatomy Lite giver eleverne mulighed for at arbejde med organer, muskelgrupper, knogler, kredsløb osv. Muskelnavne angives på latin

Discover Human Body AR visualiserer ligeledes skelet, muskler, organer, nerver og blodkar. Der er lagt vægt på, at det skal være underholdende, og målgruppen er her grundskolen.

Menneskedyret er et online undervisningsredskab i menneskets evolution udviklet af Statens Naturhistoriske Museum og KU. På hjemmesiden er der adgang til små film, hvor eksperter forklarer hvordan udviklingshistorien afspejles i knoglerne, primært med fokus på kranier. Det primære er dog selve den interaktive del, hvor eleverne kan arbejde med fire forskellige kranier, som de kan rotere og måle på i en 3D model. Der er nogle færdige opgaver, de kan løse, eller de kan lave deres egne hypoteser, som de kan teste.

Lifesum og MyFitnessPal er apps, der blandt andet giver mulighed for at indtaste forskellige fødevarer (et måltid, en hel dags måltider mv) og få et overblik over energifordelingen og det totale energi-indtag. De to apps er gode til kost-undersøgelser, men der er den klare ulempe, at man skal oprette sig som bruger for at anvende dem. Det er grænseoverskridende for mange elever, men det kan løses ved at læreren opretter en fiktiv profil og deler brugernavn og login med klassen. På denne måde kan alle elever logge ind uden at det bliver personligt. En feature er, at de to apps anbefaler en kostplan på baggrund af ens indtastede data. For en del unge mennesker (især piger) er dette ikke hensigtsmæssigt, men det kommer man ud over ved at hele klassen bruger den fiktive profil

 

ANDET

Biotech Academy har udviklet en masse undervisning for både grundskole og gymnasium. Det kan findes på deres hjemmeside.

I det virtuelle laboratorium har eleverne blandt andet mulighed for at arbejde med 6 forskellige emner i det virtuelle laboratorium, eksempelvis produktion af insulin eller lægemiddeludvikling.

 

PRIMÆRT NATURGEOGRAFI

KLIMA-PÅVIRKNINGER

Flight CO2 Calculator bruges til at beregne, hvor stor CO2 belastningen er ved forskellige flyvedistancer i forskellige økonomiklasser

Carbon footprint & CO2 tracker, Carbon Footprint Calc, MathTappers: carbon Choices samt eevie – Din Klimaguide er alle apps, eleverne kan bruge til at beregne deres CO2 aftryk. En anden app, der måske kunne være interessant er GridCarbon, der omhandler strømforbrug og elektricitet fra forskellige kilder, dog i Storbritannien.

 

KORT MM

Der er selvfølgelig de klassiske Google Earth og Google Maps.

Derudover er der forskellige GIS-programmer, der giver mulighed for at arbejde aktivt med kort af forskellige slags og i forskellige lag, for eksempel ArcGIS, SkoleGIS og QGIS. For indsamling af data kan Survay123 til ArcGIS anbefales.

 

JORDSKÆLV OG TSUNAMIER

Der er en række apps, der kan give de nyeste jordskælvsdata fra hele verden, også visualiseret på kort. Eksempler er Earthquake – alerts & map, Earthquake Lite – Realtime Tracking og QuakeFeed Earthquake Alerts. App’en Earthquake Tsunami Pro viser ligeledes jordskælv, men har derudover også tsunamier med. En anden app, der kunne være interessant i denne sammenhæng, er Seismometer – Earthquake Alarm, som eleverne vil kunne bruge i modeller/simulationer af jordskælv.

 

VERDENSMÅL

Verdensmål på spil er et brætspil, der spilles ved brug af en tilhørende app. Spilleplader, brikker mm kan bestilles/købes, men man kan også selv printe dem fra FN-forbundets hjemmeside. App’en guider eleverne gennem spørgsmål, fakta, dilemmaer og diskussioner omkring bæredygtig udvikling.

 

PRIMÆRT FYSIK

LYD

Der er en masse programmer og apps, der kan bruges til at måle lydstyrke i dB, eksempelvis Soundmeter X, Lydmåler og Decibel. De kan bruges til mange forskellige undersøgelser, hvor eleverne kan starte med at opstille hypoteser, de herefter kan afprøve, både i klassen, i hjemmet og i felten

SpectrumView laver spectrogrammer og spektrumanalyser, og giver derved mulighed for at visualisere lydens frekvenser

Spectroid er endnu en lyd-app, der kan bruges til analyse af lyd spektre. Spectroid har en hjemmeside, hvorfra app’en også kan hentes

denne hjemmeside kan programmet Audacity downloades. Det giver mulighed for blandt andet optag af lyd, klip og analyse mv.

Multi Track Song Recorder og Four track er eksempler på apps, der kan bruges til at sample flere lyde (det er der mange andre apps, der også kan). App’en er primært målrettet grundskoler, hvor eleverne kan optage lyden af skov, vandløb osv og eksempelvis bruge det som inspiration til at skabe deres egen stemningsmusik fra stedet spillet på instrumenter lavet af naturens materialer. De kan også bruge lydoptagelserne som baggrund, hvis de skal lave en digital aflevering eller et projekt om deres arbejde på stedet.

 

ASTRONOMI

Der er rigtig mange app’s, hvoraf nogle kan næsten det samme, andre skiller sig lidt ud. Fælles for dem på denne liste er, at de er gratis. Hvis man vil betale et lille beløb, er der endnu flere muligheder.

Forslag til app’s:

  • SkyView®Lite
  • SkyMap
  • Star Walk
  • Star Walk 2 Ads+
  • Star Chart
  • Star & Planet Finder
  • Planets
  • Astronomi (undervisning)

Oplysninger om satellitter kan desuden fås via Satellite Tracker by Star WalkEndelig har NASA og ESA også apps til rummet

 

DATABEHANDLING, SIMULATIONER, ØVELSER MM

Ud over at være den software, der understøtter Verniers dataloggere, så er Logger Pro et fint program til databehandling mv. Data kan importeres direkte fra/til excel, når bare man er opmærksom brugen af komma og punktum til at angive decimaler.

Datalyse er en ældre, men rigtig god hjemmeside til fysik og kemi i gymnasiet. Her er kort teori, øvelsesvejledninger, praktiske eksempler, resultater, simulationer og en række programmer til download, blandt andet Organavn. Programmet Datalyse kan downloades og bruges blandt andet i forbindelse med dataopsamling fra en lang række sensorer

Physlets er et program, der kan lave video tracking. Her kombineres video og en række computer modeller, hvilket giver rige muligheder for forskellige analyser.

Algodoo er et program, der giver mulighed for at eleverne kan lave deres egne simuleringer, der illustrerer, analyserer og visualiserer fysiske fænomener. Man bygger sin simulering op ved at vælge mellem en masse forskellige elementer, såsom bokse, tandhjul, motorer, væsker og gas mm, og ud over de visuelle resultater, kan må få grafer og data over eksempelvis kraft, hastighed og momentum.

 

DIVERSE VÆRKTØJER

Phyphox er en samling af værktøjer, der kan bruges til lidt af hvert. Som der står, når man henter applikationen: ”Pas på ikke at ødelægge din iPhone under eksperimenterne”. App’en bruger telefonens indbyggede sensorer og giver mulighed for at måle rigtig mange ting, der især vil være relevante i fysik såsom acceleration, rotation, tryk og magnetisme. Hertil kommer en række faktorer inden for lyd, såsom amplitude, frekvens spektrum og Doppler effekt. Der er også forskellige muligheder inden for mekanik mv.

Physics Toolbox Sensor Suite er ligeledes en samling af værktøjer, der kan bruges til lidt af hvert inden for STEM undervisningen. Også her benyttes de indbyggede sensorer, så telefonen kan eksempelvis kan bruges som gyroskop, kraftmåler, proximeter, barometer, magnetometer, tone generator eller tone detektor

SPARKvue er Pascos app. Den kan koble til sensorer via Bluetooth eller bruge nogle af de indbyggede i telefonen.

Der findes rigtig mange forskellige kompas-apps, eksempelvis Kompas og GPS og Kompas (GPS, højdemåler, trykmåler, længdegrad og breddegrad)

Der findes også mange forskellige vinkelmåder-apps, eksempelvis Angel Meter, LevelTM, Angel Pro og Bubble Level

En ny app, Multi Meassure Tool Kit, kan bruges til at måle højden af personer, bygninger, træer osv. Resultaterne kan evt. sammenholdes med elevernes egne målinger (enten som direkte højdemåling med målebånd eller ved brug af ud fra Pythagoras’ læresætninger)

Til lysmåling findes der mange forskellige apps, eksempelvis Lux meter og LUX Light Meter Free. De kan bruges til eksempelvis måling af albedoeffekt eller lysintensiteten i forskellige typer skov/åbent land

Også til acceleration er der mange forskellige apps. Eksempler er Accelmeter, Accelerometer og Physics Toolbox.

 

PRIMÆRT KEMI

Telefonens kamera kan bruges som et primitivt spektrofotometer, hvilket blandt andet er beskrevet i denne artikel fra LMFK.

Kemiske tegneprogrammer mm. Der er de store, klassiske tegneprogrammer ChemSketch og Marvin Sketch. Men derudover er der flere apps, der kan bruges til at tegne/bygge/visualisere molekyler mv, eksempelvis Molecule, Molecular Constructor og Molecule Lab. Derudover kan andre apps anbefales, blandt andet Bedste kemi app med 3D molekyler, Kemiske formler quiz og molecules that changed the world

 

Diverse andre kemi-apps

KemiLuppen er den ene af Forbrugerrådet Tænk´s apps. Der kan bruges til at undersøge kosmetik og personlig pleje-produkters indhold af uønskede stoffer

Tjek kemien er den anden af Forbrugerrådet Tænk´s apps. Den fokuserer primært på indholdet af uønskede stoffer i legetøj og elektronik

Farlige stoffer er en app fra Beredskabsstyrelsen, der samler informationer fra de to opslagsværker ’Indsatskort for kemikalieuheld’ og ’Førsteindsats ved kemikalieuheld´. App’en kan bruges som et hurtigt elektronisk opslagsværk til at finde relevant information ved hændelser, hvor der er farlige kemiske stoffer tilstede. Samtidig gives der anvisninger til den sikrest mulige indsats ved uheld med farlige stoffer samt mulighed for at slå fysisk/kemiske data op.

Kemi giver blandt andet adgang til det periodiske system inklusive atommasser mm, kemiske reaktionsskemaer og beregninger af molare masser

Periodiske system 2020 er et interaktivt periodisk system, hvor der er mulighed for at få en masse forskellige oplysninger om de enkelte grundstoffer

Ptable er en hjemmeside med et interaktivt periodisk system. Her er der mulighed for at læse om grundstoffernes egenskaber, orbitaler, isotoper og eksempler på forbindelser, de indgår i. Direkte link:  https://www.ptable.com/

Labster har en række interaktive forløb/øvelser om alle mulige emner, hvor eleverne gennem simuleringer arbejder med laboratorieteknikker mv. For at kunne bruge de forskellige muligheder, kræver det, at skolen køber adgang. Direkte link: www.labster.com