Info

Geo og Bio Science Center Syd tilbyder undervisningsforløb i Svanninge Bjerge, primært for udskoling og gymnasier.

Svanninge Bjerge er et helt unikt sted, hvilket giver optimale muligheder for at arbejde ”hands-on” i felten med alt fra kulturgeografi, landskabsdannelse og klimaproblematikker til invasive arter, pleje af forskellige naturtyper og undersøgelse af artsammensætningen i et givent økosystem. Et samarbejde med såvel Biologisk Institut som Det Tekniske Fakultet på SDU sikrer inddragelse af den nyeste forskning, herunder droner som redskab i miljøovervågning.

Der er mulighed for såvel enkeltfaglige som tværfaglige forløb, og forløbenes varighed strækker sig fra 3 timer til 3 dage alt efter tid og behov. Efterhånden som de bliver udviklet, vil der være en bank af forskellige undervisningsforløb, man kan vælge imellem. Men som underviser er man også altid velkommen til at henvende sig med ønsker om andre temaer/andet indhold – hvis I har særlige ønsker til emner eller indhold, som I meget gerne vil prøve af her i foråret, og som ikke er markeret som “på vej” under temaer, så send en mail til Pia Halkjær Gommesen via kontaktformularen her på siden, og så finder vi helt sikkert ud af det! Det samme gør sig gældende, hvis I har ønsker til helt andre emner, end dem, der figurerer i oversigten. Måske har I en rigtig god ide til et emne, som vi ikke selv havde tænkt på!

For gymnasiers vedkommende vil undervisningen blive varetaget af studerende eller ansatte ved SDU samt undervisere fra Faaborg Gymnasium, mens den for grundskoleelevers vedkommende vil blive varetaget af gymnasieelever og/eller undervisere fra Faaborg Gymnasium.
Ved forløb over en dags varighed inddrages desuden formidling, enten i form af klassisk formidling eller videnskabsteater. Denne formidlingstræning vil blive varetaget af undervisere fra Naturama eller Faaborg Gymnasium.

Undervisningen foregår udendørs i Svanninge Bjerge samt evt. indendørs på SDUs forskningsstation i Svanninge Bjerge og/eller på Faaborg Gymnasium. Vælges et længerevarende forløb (2-3 dage) vil der være overnatning i shelter eller lavvo ved Faaborg Gymnasium, og der vil derfor være mulighed for at benytte idrætshallens faciliteter. Transporten mellem gymnasiet og Svanninge Bjerge vil foregå på gymnasiets mountainbikes (afstand ca. 3 km).

Kontakt Pia Halkjær Gommesen for at aftale datoer og forløb. Gymnasier er velkomne til at komme uden for de dage, SDU tilbyder – så står Faaborg Gymnasiums relevante faglærere for undervisningen.

For mere info: kontakt projektleder Pia Halkjær Gommesen på tlf. 20131173 eller mail pg@faaborg-gym.dk