Info

Geo&Bio Science Center Syd tilbyder gratis undervisningsforløb i Svanninge Bjerge, primært for udskoling og gymnasier.

Svanninge Bjerge er et helt unikt sted, der giver optimale muligheder for at arbejde ”hands-on” i felten med alt fra kulturgeografi, landskabsdannelse og klimaproblematikker til invasive arter, pleje af forskellige naturtyper og undersøgelse af artsammensætningen i et givent økosystem. Et samarbejde med såvel Biologisk Institut som Det Tekniske Fakultet på SDU sikrer inddragelse af den nyeste forskning, herunder droner som redskab i miljøovervågning.

Der er mulighed for både enkeltfaglige og tværfaglige forløb, og forløbenes varighed strækker sig fra 3 timer til 3 dage alt efter tid og behov. Efterhånden som de bliver udviklet, vil der være en bank af forskellige undervisningsforløb, man kan vælge imellem. Men som underviser er man også altid velkommen til at henvende sig med ønsker om andre temaer/andet indhold – hvis I har særlige ønsker til emner eller indhold, som I meget gerne vil prøve af, så send en mail til Pia Halkjær Gommesen via kontaktformularen her på siden, og så finder vi helt sikkert ud af det. Det samme gør sig gældende, hvis I har ønsker til helt andre emner, end dem, der figurerer i oversigten. Måske har I en rigtig god ide til et emne, som vi ikke selv havde tænkt på!

For gymnasiers vedkommende vil undervisningen blive varetaget af studerende eller ansatte ved SDU samt undervisere fra Faaborg Gymnasium, mens den for grundskoleelevers vedkommende vil blive varetaget af gymnasieelever og/eller undervisere fra Faaborg Gymnasium.

Camps
Vælges et længerevarende forløb (2-3 dage) vil der være mulighed for overnatning i Faaborg Gymnasiums klasselokaler eller i lavvo på udendørsarealerne, og det vil være muligt at benytte idrætshallens faciliteter. Transporten mellem gymnasiet og Svanninge Bjerge vil foregå på gymnasiets mountainbikes (afstand ca. 3 km).

Undervisningen foregår udendørs i Svanninge Bjerge samt evt. indendørs på SDUs forskningsstation i Svanninge Bjerge og/eller på Faaborg Gymnasium.

Læs mere her: Praktisk info om camps

Booking
Kontakt projektmedarbejder Lene Bech Sanderhoff på lbs@faaborg-gym.dk eller tlf. 61701283 for at aftale datoer og forløb. Gymnasier er velkomne til at komme uden for de dage, SDU tilbyder – så står Faaborg Gymnasiums relevante faglærere for undervisningen.

For mere info: kontakt projektleder Pia Halkjær Gommesen på tlf. 20131173 eller mail pg@faaborg-gym.dk

Hvem er vi? 
Faste medarbejdere i projektet er projektleder og gymnasielærer Pia Halkjær Gommesen, biolog og naturformidler Lene Bech Sanderhoff samt gymnasielærer Brian Skov Sørensen.

Derudover har vi en række samarbejdspartnere, som er med til at sikre, at vi altid kan stille op med kompetente og engagerede undervisere, uanset fag. Vi samarbejder blandt andre med: