Geometri – praksis i naturen

Klassetrin:  9. klasse og 1.g (Mat A, B og C) 
Fag: Matematik 
Indhold: Vinkelsummen i en trekant, de 5 trekantstilfælde, retvinklede trekanter og Pythagoras’ læresætning, ensvinklede trekanter og skaleringsfaktoren samt cirklen.  

Omfang i moduler: 3 – 6 

Downloads 

Kort beskrivelse af forløbet 

Forløbet er henvendt til matematik i udskolingen eller alle niveauer i 1. g. 

Materialet formidler emnet Geometri og er udformet med fokus på undersøgende undervisning uden for klasserummet, uden brug af computer.  

Med udgangspunkt i elevernes egen forforståelse skal de løse matematiske opgaver hvor de anvender dem selv og enkle genstande. De vil opnå fornemmelse og viden om geometriske figurer og hvordan de kan anvendes i praksis. I forbindelse med øvelserne introduceres de til matematisk metode og argumentation. 

Forløbet kan anvendes som overgang fra grundskole til gymnasium og en oplagt mulighed for nye 1.g klasser at tage på en 1-3 dages tur med matematikfagligt indhold. Det er muligt lægge forløbet ”En vinkel på Trigonometri” i forlængelse af dette forløb eller det kan indgå i en 3 dages tur med flerfagligt indhold.  

Kontakt mig, så kan vi tilrettelægge efter turens længde og elevernes faglige niveau. 

Forløbet som beskrevet i læsevejledningen, er opdelt i to faser. Den første foregår i samlet flok på Naturlegepladsen, hvor eleverne først lærer at beherske metoderne, efterprøve og bevise matematiske sætninger, for til sidst at anvende dem. Efterfølgende skal eleverne selv ud i skoven og finde matematiske problemstillinger ud fra det de har lært. 

Skriv eller ring til Brian på bss@faaborg-gym.dk / 51940535.