Matematik i anvendelse

Klassetrin: Fra 5. kl. til 3.g
Fag: Matematik
Indhold: Generel introduktion til fagbegreberne mm., lokale konkrete eksempler og diverse øvelser

Downloads:

Kernestof og fagbegreber

Forløbet forgår på Naturlegepladsen Gåsebjergsand. Der er tale om en deltagerstyret, problem- og undersøgelsesbaseret undervisningsmetode, hvor udgangspunktet er fælles åbne spørgsmål eller problemstillinger, som eleverne i mindre grupper guidet af læreren søger at finde en løsning på ved hjælp af forskellige former for undersøgelser.

Hvilke fagbegreber, der introduceres, og hvor detaljeret forklaringerne er, afhænger selvfølgelig af klassetrin samt af den tid, der er til rådighed.

Eksempler på begreber, vi kan komme ind på:

 • Argument
 • Brøk
 • Pythagoras sætning
 • Trigonometri
 • Cirkel
 • Parallelogram
 • Rektangel
 • Trekant
 • Cylinder
 • Kasse
 • Kegler
 • Keglestub
 • Kugle
 • Prisme
 • Pyramide
 • Ligninger og formler
 • Symmetriakser
 • Spejlinger

Forløbsbeskrivelse

Forløbet består af en række små fortællinger med matematisk indhold, der inviterer eleverne til at tage en problemstilling til sig og undersøge den. Ideen er at skabe en læringssituation, hvor eleverne oplever situationen som meningsfuld og konstruerer mening gennem dialog i en social kontekst. Tilrettelæggelse af elevernes arbejde med den enkelte fortælling har som minimum følgende tre faser (1) læreren iscenesætter forløbet over for eleverne og overdrager problemet til dem, (2) eleverne arbejder selvstændigt og undersøgende og (3) lærer og elever deler systematiske erfaringer og resultater fra forløbet og faglig viden og faglige pointer søges fællesgjort.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*