Evolution

Klassetrin: Overbygning og gymnasium
Fag: Biologi
Indhold: Generel introduktion til fagbegreberne mm. og øvelsesvejledninger

Downloads til grundskolen:

Downloads til gymnasiet:

Generel introduktion til fagbegreberne mm

Forløbet foregår på Faaborg Gymnasium, og består primært af to selektionsøvelser med bønner, men det kan evt. kombineres med en tur til vandløbet, hvor forureningsgraden kan bestemmes ud fra faunaindekset – i så fald er fokus her på, hvordan arternes tilpasninger til forskellige iltforhold kan bruges til at sige noget om vandets kvalitet.

På turen tilbage fra vandløbet passerer vi et område, hvor der både er gyvel, hybenrose og japansk kæmpepileurt, så her vil det være oplagt at snakke om invasive arter.

Hvilke fagbegreber, der introduceres, og hvor detaljeret forklaringerne er, afhænger selvfølgelig af klassetrin samt af den tid, der er til rådighed.

Eksempler på begreber, vi kan komme ind på:

 • Arter
 • Fitness
 • Vandløbets dyr og deres tilpasninger til forskellige abiotiske forhold
 • Indikator-arter
 • Forurening af vandløb
 • Invasive arter
 • Naturlig selektion
 • Seksuel selektion
 • Genetiske grundbegreber, herunder
  • Kromosomer, gener og alleler
  • Genotype og fænotype
  • Homozygot og heterozygot
  • Autosomal og kønsbundet nedarvning
  • Dominant og recessiv nedarvning
  • X2 test

For yderligere information om inddragelse af vandløbet, henvises til ”Vandløbet som økosystem”

Øvelser

Evolution og overlevelse
Eleverne arbejder sammen i grupper på 2-3 mand. Hver gruppe har tre baggrunde i forskellige farver og bønner i tilsvarende farver. Bønnerne spredes ud over den ene baggrund, og eleverne skal illustrere rovfugle, der slår ned og fanger det byttedyr (den bønne), der er lettest at få øje på. Dette gentages en række gange på hver baggrundsfarve, hvorved det tydeligt ses, at de bedst camouflerede bønner er dem, der bedst overlever. Der kan laves X2-test på resultaterne.
Det er svært at ”fange” bønnerne helt neutralt, så øvelsen lægger også op til en diskussion af metoden

Selektionsøvelse med bønner
Hver gruppe har en pose bønner i to forskellige farver, hvor den ene farve er de dominante, raske alleler, mens den anden farve er de recessive, syge alleler. Posen med bønner symboliserer således den samlede allel-pulje i en lille population, og eleverne trækker to bønner ad gangen, svarende til et individ. Opgaven går nu ud på at se, hvor mange generationer, der skal til, førend det syge gen er forsvundet fra populationen

 1. Homozygot raske og heterozygote individer har samme fittnes, mens homozygot syge individer dør
 2. Homozygot raske overlever, homozygot syge dør, mens heterozygote har nedsat fitness, således at halvdelen af dem overlever, mens den anden halvdel dør

Der kan tegnes grafer over resultaterne

Faunaindeks (makroindeks)  
Forureningsgraden af vandløbet bestemmes ud fra hvilke dyr, vi finder; her er fokus på dyrenes tilpasninger til forskellige iltforhold i vandet; indikatorarter, rentvandsindikatorer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*