Biodiversitet og klimaforandringer

Klassetrin: Fra 5. klasse til 3.g
Fag: Natur/teknik og biolog
Indhold: Generel introduktion til fagbegreberne mm., lokale konkrete eksempler og diverse øvelser.

Downloads til grundskolen:

Downloads til gymnasiet:

Film:

Herunder kan du se de film, GeoBio har produceret til emnet “Biodiversitet og klimaforandringer”:

Kernestof og fagbegreber

Vores andet forløb om Gødningsbiller kan fint ligge i tråd med arbejde om biodiversitet.
Der henvises i øvrigt til skoveniskolen.dk, der har rigtig meget godt materiale, også om biodiversitet.

Forløbet består af en gåtur i Svanninge Bjerge. Undervejs vil der blive gjort nogle holdt, dels for at der kan blive vist og fortalt noget, dels for at lave forskellige forsøg/øvelser. Fokus vil primært være på insekter.
Vi kommer eksempelvis ind på:

  • Begrebet biodiversitet og forskellen på artsdiversitet og biodiversitet
  • Biodiversitetskrisen
  • Klimaets betydning
  • Driftskov/naturskov
  • Naturpleje
  • Indikatorer og indikatorarter
  • Forskellige metoder til beregning/bestemmelse/vurdering af et områdes biodiversitet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*