Krabber

Forløbet udbydes i samarbejde med en naturvejleder fra Trente Mølle og kan gennemføres i april-oktober. Niveau og indhold aftales, men forslag kunne være

  • Indsamling af krabber, der måles, vejes, artsbestemmes og kønsbestemmes
  • Alle holds data samles i ét stort fælles datasæt (citizen science)
  • Opstille hypoteser om parametrenes afhængighed af hinanden og tjek af disse hypoteser
  • Sæsonforskelle i resultater
  • Invasive arter
  • Markering af indfangne individder. Genfangst af tidligere fangede individer kan sige noget om vækstforøgelse (ind til de skifter skjold)
  • Diskussion af metode

Det giver rigtig god mening at kombinere forløbet med en undersøgelse af havet som økosystem (se forløbsbeskrivelsen).

Man kan også arbejde med muslingers filtrationsrate, beskrivelse af dette forløb kommer snarest.