Løbebiller

Forløbet udbydes i samarbejde med en naturvejleder fra Trente Mølle og kan gennemføres i april-oktober. Niveau og indhold aftales, men forslag kunne være

  • Artstilpasning / evolution (her kan kombineres med selektionsøvelserne, se evolutionsforløbet)
  • Truede arter / sårbare arter. Herunder biodiversitetskrisen
  • Nøgling af biller
  • Fangst / genfangst (kræver at man er på camp hos os, da øvelsen strækker sig over flere dage, se forløbet om møgbiller og andet småkravl)
  • Diskussion af den naturvidenskabelige metode

Man kan også vælge at arbejde med insekter lidt mere generelt, og så kunne man inddrage

  • Nataktive insekter (kræver at man er på camp hos os, og at vejret er til det)
  • Møgbiller (se forløbet om møgbiller og andet småkravl). Dette forløb lægger meget op til en snak om biodiversitetskrise mm.

Hvis man gerne vil have fysik med, kan man også arbejde med lys og lysets brydning, da en del billers overflader er specialdesignede til at bryde lyset, så de ser helt spejlglatte og metalglinsende ud