Møgbiller og andet småkravl

Klassetrin: fra 5. klasse til 3.g
Fag: Natur/teknik og biologi
Indhold: Generel information om biller mm., lokale konkrete eksempler og diverse øvelser.

Downloads til grundskolen:

Downloads til gymnasiet:

Film

Herunder kan du se den film om møgbiller, som GeoBio har lavet:

Kort beskrivelse af forløbet

Forløbet består af en introduktion (billers morfologi, klassifikation, levevis mm), efterfulgt af en gåtur ud i Svanninge Bjerge, hvor der indsamles gødningskager. Tilbage på basen sorteres alle møgbillerne ud fra gødningskagerne, og disse artsbestemmes og optælles med henblik på en fælles oversigt, hvor livet i forskellige gødningskager kan sammenlignes. Der kan også sammenlignes med gødningskager fra eksempelvis konventionelle landbrug

For gymnasier vil dagen kunne fortsætte med bestemmelse af populationsstørrelsen af andre af områdets biller, primært løbebiller. Fangst-genfangstmetoden tager tre dage, hvorfor det ikke vil være muligt at udføre på en enkelt dag. Men eleverne vil se eksempler på faldfælder, når vi er ude efter gødningskagerne, og de får så udleveret data fra undersøgelser, der er foretaget på forhånd

Hvor meget introduktion, der skal være, og hvor detaljeret forklaringerne er, afhænger selvfølgelig af klassetrin samt af den tid, der er til rådighed. For gymnasieelever kan dagen starte med et fagligt oplæg af en studerende/forsker, der fortæller om sit arbejde med emnet. For både gymnasier og grundskoleelevers vedkommende, kan dagen foregå i samarbejde med Naturama, således at det er naturvejledere derfra, der står for feltarbejdet og artsbestemmelsen, mens det er gymnasielærere eller SDU ansatte, der står for populations-delen.

Eksempler på fagbegreber:

 • Biotop
 • Succession
 • Billers morfologi
 • Klassifikation og brugen af artsbestemmelsesnøgler
 • Konventionelt og økologisk landbrug
 • Biodiversitet
 • Habitat og niche
 • Arters tilpasninger
 • Populationsvækst
 • Populationsbestemmelser (direkte og indirekte)
 • Fangst-genfangst
 • Intra- og interspecifik konkurrence
 • Rovdyr-byttedyr interaktioner

Konkrete lokale eksempler

I Svanninge Bjerge går sorte Welsh Black-kvæg, og det er deres gødningskager, vi primært undersøger. Det gælder om at finde forholdsvis friske gødningskager med mange huller i, da det vidner om stor aktivitet.

Fælder til fangst-genfangst af primært løbebiller være sat ud flere steder i området, så vi kan kigge på det, når vi går fra samlingsstedet ud i bjergene. Der er en meget varieret natur i området, og dermed gode muligheder for at fange forskellige arter

Øvelser

Igen er det et spørgsmål om alderstrin, hvilke øvelser, der passer, og hvor dybdegående, de vil være.

Livet i lorten         

Eleverne indsamler gruppevis hver sin gødningskage. Det gøres i spande foret med plastikposer. Når hele gødningskagen + lidt af jorden under den er gravet op i spanden, lukkes til med plastikposen, så billerne ikke flyver væk under turen tilbage. Lorten blandes med vand, hvorved billerne flyder ovenpå og kan opsamles. Herefter kan de artsbestemmes, enten ved brug af nøgle eller udelukkende ud fra billeder. Der vil blive brugt stereolupper, bestemmelsesnøgler og ”billedbøger”. Alle resultater samles i et fælles regneark, og vi snakker om, hvorfor der er forskel mellem de forskellige gødningskager

Fangst-genfangst       

Dataindsamlingen vil være lavet på forhånd, med mindre der er tale om en camp, så der er flere dage til rådighed.

Alle fælder tømmes, og indholdet noteres (arter og antal). De fangne dyr markeres, såedes at de kan genkendes, men uden at det skader dem, hvorefter de sættes fri igen. Dagen efter tømmes fælderne igen, og endnu en gang registreres arter og antal, men denne gang registreres det desuden, hvor mange af dyrene, der er gengangere fra 1. dag. På baggrund af disse data kan populationsstørrelserne beregnes.

Beregningerne kan foretages på stedet eller hjemme på egne skoler efterfølgende

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*