En vinkel på trigonometri

Klassetrin:  1.g (og evt. udskoling) 
Fag: Matematik C, B og A 
Indhold: Anvendt matematik – ensvinklede trekanter, enhedscirklen, de trigonometriske funktioner og beregninger i retvinklede trekanter. 

Downloads 

Kort beskrivelse af forløbet 

Forløbet er henvendt til matematik på alle niveauer i gymnasiet, men den praktiske del kan anvendes i udskolingen også.  

Det kan anvendes som overgang fra grundskole til gymnasium og en oplagt mulighed for nye 1.g klasser at tage på en 1-3 dages tur med matematikfagligt indhold. Det er også muligt at udvælge dele af forløbet, så det kan indgå i en 3 dages tur med flerfagligt indhold. Kontakt mig, så kan vi tilrettelægge det efter turens længde og elevernes faglige niveau. 

Tilgangen er undersøgende undervisning uden for klasserummet, uden brug af computer og dels teoretiske beviser udledt grafisk. 

Hensigten er at give eleverne en håndgribelig, praktisk anvendelig og erfaringsbaseret indgangsvinkel til definitionerne af de trigonometriske funktioner.  

Udgangspunktet er ensvinklede trekanter og skaleringsfaktoren. Vi kan starte med elevernes forforståelse eller begynde med enkelte øvelser fra forløbet Geometri. Indledningsvis skal eleverne anvende dem selv, enkle genstande og værktøjer til opmåling, og erfare hvordan de kan anvende deres viden om ensvinklede trekanter i praksis, når de skal bestemme afstande og højder ude i naturen. 

Efterfølgende bliver de introduceret til en såkaldt Sinus Kvadrant (rub‘ul mujayyab)1; et historisk måleinstrument og ”lommeregner”.  

Med Sinus Kvadranten vil de erfare, at samme type målinger som med ensvinklede trekanter, bliver lettere at udføre. 

Arbejdet med Sinus Kvadranten giver eleverne fortrolighed med at aflæse vinkler og tilhørende værdier på akser, der minder om et koordinatsystem. Erfaringen med denne i praksis, bærbare enhedscirkel, bliver anvendt i anden del af materialet til at introducere enhedscirklen, definitionerne af de trigonometriske funktioner, samt beviserne for beregninger i retvinklede trekanter.  

Skriv eller ring til Brian på bss@faaborg-gym.dk / 51940535.